Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 14 d. Prienų švietimo centre įvyko mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas. Bibliotekininkės išklausė būrelio pirmininkės Aušros Kavaliauskienės parengtos būrelio 2013–2014 m. m. veiklos ataskaitos, planavo 2014–2015 m. m. veiklą, aptarė visiems aktualų klausimą dėl bibliotekų fondų verčių perskaičiavimo iš litų į eurus.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 9 d. „Žiburio“ gimnazijoje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pasitarime buvo apžvelgta praeitų mokslo metų būrelio veikla – ataskaitą perskaitė būrelio pirmininkė Levutė Karčiauskienė, žiniomis iš UPC metodinių dienų pasidalijo Edita Valatkienė, vyko būrelio pirmininko, pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai. Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininke išrinkta Rita Šalčiūtė, Balbieriškio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, pavaduotoja –Snieguolė Vanžodienė, „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, sekretore – Vilija Juodsnukienė, „Ąžuolo“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Skaityti toliau

STAŽUOTĖ UTENOS RAJONO UŽPALIŲ GIMNAZIJOJE

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamą projektą “Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra”, organizuoja mokymus, kuriais siekiama sudaryti sąlygas Lietuvos pedagogams išbandyti naujas kvalifikacijos tobulinimo formas. Skaityti toliau

Biologijos ir chemijos mokytojai lankėsi Kauno marių regioniniame parke

Spalio 8 d. Prienų rajono mokyklų biologijos ir chemijos mokytojai lankėsi Kauno marių regioniniame parke. Lankytojų centre mokytojai susipažino su gausybe mokomųjų priemonių, skirtų vaikams ir suaugusiems, „laiko mašinos“ dėka pasižvalgė po Kauno marių dugne užlietus kaimus. Keliaudami Žiegždrių pažintiniu geologiniu taku, grožėjosi rudeniškomis spalvomis pasipuošusio parko vaizdais, apžiūrėjo geologines atodangas. Rado laiko ir būrelio reikalus aptarti – sustoję vaizdingoje poilsiavietėje, mokytojai išklausė Joalitos Jurkevičienės parengtos praeitų mokslo metų ataskaitos, nusimatė veiklą 2014-2015 mokslo metams.

Mokyklinių laikraščių leidėjų konferencija „Mokyklos laikraštis rašo 2014“

Gruodžio 5 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyks respublikinė mokyklinių laikraščių leidėjų konferencija „Mokyklos laikraštis rašo 2014“. Kviečiame dalyvauti mokyklinių laikraščių leidėjų komandas, laukiami ir tie, kurie dar tik planuoja leisti mokyklinius laikraščius.