Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 4 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkas Artur Hovakimyan pristatė būrelio veiklos ataskaitą už 2015–2016 m. m., perdavė informaciją iš Vilniuje vykusios metodinės dienos „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“ Mokytojai planavo veiklą 2016–2017 m. m.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 27 d. Prienų švietimo centre įvyko ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė Rima Brudnienė pristatė būrelio veiklos ataskaitą už 2015–2016 m. m., perdavė informaciją iš Vilniuje vykusios metodinės dienos „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“ Pedagogai planavo veiklą 2016–2017 m. m.