Technologijų mokytojai lankėsi Pivašiūnų amatų centre ir Alytaus profesinio rengimo centre

Spalio 28 dieną Prienų rajono mokyklų technologijų mokytojai vyko susipažinti su Pivašiūnų amatų centro ir Alytaus profesinio rengimo centro veikla, paslaugomis.
Nuvykus į Pivašiūnų amatų centrą, mus priėmusios darbuotojos papasakojo, kokius užsiėmimus siūlo atvykusioms mokinių, suaugusiųjų grupėms. Tai: žvakių liejimas, floristikos menas, kašikų pynimas, veltinių vėlimas, keramikos gaminiai, medžio drožyba ir edukacines programas – ruginės duonos kepimas, kulinarinio paveldo – grikinių babkų, pyragų, pyragėlių, kūčiukų, bulvinių dzūkiškų bandų kepimą ir degustavimą, sumušti sviestą dzūkiška „buikele“. Centras tai pat rengia dailininkų, tautodailininkų parodas. Centre galima įsigyti įvairiomis technikomis atliktų tautodailininkų darbų. Skaityti toliau

1+

Informatikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 17 d. Prienų švietimo centre įvyko informatikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio pirmininkas Vidas Noreika pristatė 2013–2014 m. m. būrelio veiklos ataskaitą, vyko pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Būrelio pirmininke išrinkta „Žiburio“ gimnazijos mokytoja Marija Plauskaitė, sekretore – Pakuonio pagrindinės mokyklos mokytoja Vita Marčiulynaitė. Buvo suplanuota būrelio veikla 2014–2015 mokslo metams, naujienomis iš Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos apie informatikos dėstymo perspektyvas pasidalijo Rasa Alaburdienė.

0+

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 16 d. Prienų švietimo centre įvyko logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Kaip sekasi rengti logopedinę priemonę „Žodyno plėtimas ir rišliosios kalbos ugdymas“, apžvelgė Giedrė Džiaugienė, susitarta dėl tolesnio darbo. Būrelio pirmininkė Zita Linkevičienė pristate logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio 2013–2014 m. m. veiklos ataskaitą. Vyko pirmininko ir sekretoriaus rinkimai: pirmininke antrajam laikotarpiui išrinkta Zita Linkevičienė, sekretore – Aldona Venterienė. Pedagogai pateikė pasiūlymus metodinio būrelio 2014–2015 m. m. veiklos planui: numatė dalintis gerąja patirtimi, ypatingai atkreipiant dėmesį į bendravimo su mokinių tėvais ypatumus, mokinių skaitymo pasiekimų tyrimo rezultatus, kūrybiškumo ugdymą ir kt.

1+

Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 14 d. Prienų švietimo centre įvyko mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas. Bibliotekininkės išklausė būrelio pirmininkės Aušros Kavaliauskienės parengtos būrelio 2013–2014 m. m. veiklos ataskaitos, planavo 2014–2015 m. m. veiklą, aptarė visiems aktualų klausimą dėl bibliotekų fondų verčių perskaičiavimo iš litų į eurus.

1+