Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 26 d. Prienų švietimo centre įvyko logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Keblienė pasveikino būrelio visus su prasidėjusiais mokslo metais, padėkojo už aktyvumą ir iniciatyvas. Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Angelė Vasiliauskienė pasidžiaugė nuoširdžiu ir dalykišku PPT ir mokyklos specialistų bendradarbiavimu. Metodinio būrelio pirmininkė Zita Linkevičienė apžvelgė 2015–2016 m. m. būrelio veiklą, pasidžiaugė, kad buvo atlikti visi suplanuoti darbai.  Skaitykite toliau

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 22 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Romos Ruočkienės ataskaitos, pranešimo „Įspūdžiai ir naudinga patirtis iš chorvedžių Vasaros akademijos“. Mokytoja ne tik skaitė pranešimą, bet ir pakvietė visus praktiškai pasimokyti įvairių pratimų, metodų, kuriuos galima panaudoti muzikos pamokose arba dirbant su choru.  Apie metodinės dienos „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“ atgarsius kalbėjo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė Lina Suchorukovienė. Pabaigoje mokytojai aptarė, kokiose srityse norėtų tobulinti savo gebėjimus, kokius renginius šiais mokslo metais įtrauks į muzikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planą,

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 20 d. Prienų švietimo centre įvyko matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio pirmininkė Danutė Petraškienė pristatė praeitų mokslo metų būrelio veiklos ataskaitą, pasidalino mintimis, kilusiomis dalyvaujant metodinėje dienoje  „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“, kurią organizavo Ugdymo plėtotės centras ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jančiukienė pateikė statistinius duomenis apie Prienų rajono mokinių matematikos standartizuotų testų, pagrindinio ugdymo patikrinimo, brandos egzamino rezultatus. Mokytojai diskutavo apie tai, ką rodo minėti statistiniai duomenys, kaip kiekvienas mokytojas juos gali panaudoti planuodamas ugdymo procesą, kiek svarbūs yra skaitymo ir rašymo įgūdžiai mokinių pasiekimams. Darbotvarkėje buvo numatyti būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai, bet nesant kvorumui šis klausimas nukeltas į kitą pasitarimą, kuris įvyks spalio 31 d.

Reorganizuojama Prienų pedagoginė psichologinė tarnyba, prijungiant ją prie Prienų švietimo centro

Prienų r. savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T3-182 iki 2017 m. gegužės 31 d. reorganizuojama Prienų pedagoginė psichologinė tarnyba,  prijungiant ją prie Prienų švietimo centro  ir suteikiant Prienų švietimo centrui naują pavadinimą – Prienų švietimo pagalbos tarnyba. 

 

Reorganizavimo sąlygų aprašas